Jaki jest limit dzienny wymiany walut

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie maksymalnej kwoty wymiany czy też częstotliwości zawieranych transakcji. Należy jednak pamiętać, że jedna lub kilka transakcji z przyjętego okresu (Kantor Śnieżka za taki okres przyjmuję dobę), których wartość przekracza 15.000 euro lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty podlega rejestracji. Ustawa nakłada obowiązek rejestracji transakcji o wartości powyżej 15 000 euro lub ekwiwalentu tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie transakcje są zgłaszane przez każdy bank czy kantor do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).